Go Back

XXVI Krajowe Dni Ziemniaka

Cele te osiągane są poprzez znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy, udział wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej, czynny udział w organizacji świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu rolno – spożywczego. W roku 2019 zostaną one zorganizowane w Nidzicy w dniach 23-25 sierpnia.

There will be a planting and cultivation demo: 
- Ceres 450 + Ge-Force

And a harvest demo:
- Spirit 6100
- Spirit 9200

As a crop handling line:
- Cobra
- Falcon 24-45
- CDVE
- CTK

Last but not least, we will also have a speedridger!