POWRÓT

World Potato Congress 2022

Gospodarzem organizowanego co trzy lata 11-tego Światowego Kongresu Ziemniaczanego zostanie Irlandzka Federacja Ziemniaczana w Dublinie w Irlandii.

Światowy Kongres Ziemniaczany (WPC), posiadający osobowość prawną, tworzy sieć łańcucha wartości, aby przewodzić zrównoważonemu wzrostowi i rozwojowi produkcji ziemniaków w celu zaspokojenia zwiększonego globalnego popytu i zastosowania. Po raz pierwszy Kongres Europatat będzie również połączony ze Światowym Kongresem Ziemniaczanym, tworząc tygodniowy program obrad w Dublinie.

WPC 2022
Royal Dublin Society
Merrion Road
Ballsbridge, Dublin
Ireland