Go Back

Disclaimer e-mail

Beschrijving

Disclaimer e-mails

De informatie in deze e-mail en eventuele bijgevoegde bestanden die u van of via AVR nv hebt ontvangen, kan vertrouwelijke informatie bevatten. De inhoud ervan is uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling van deze e-mail. Als dit bericht niet voor u bestemd is, gelieve dan contact op te nemen met de afzender via e-mail of telefoon. Het is niet toegestaan om de informatie van deze e-mail te delen met derden, te verspreiden, te reproduceren en/of door te sturen naar derden. AVR nv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud en kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze mail onjuist, onvolledig of laattijdig is aangekomen. AVR nv aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten, zoals acties die al dan niet worden genomen op basis van deze e-mail. Voor alle activiteiten, offertes en aanbiedingen waarbij AVR nv rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is, gelden de Algemene Voorwaarden van AVR nv, zelfs als die niet bijgesloten zijn. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal u gratis worden toegestuurd op eenvoudig verzoek.