POWRÓT

Zespol kopaczki w wersji ACC

Opis

Dla modeli Spirit 7200, Spirit 9200 i Lynx oferujemy teraz także zespół kopaczki w wersji ACC (All Conditions Control [Sterowanie zbiorem w każdych warunkach]).

Jest to zespół kopaczki, który umożliwia wybór i przełączanie między zbiorem ze szpulami prowadzącymi lub bez nich, tak jak w przypadku kombajnu Puma.

To najlepsze rozwiązanie z obu światów: można wybierać kopanie ze szpulami prowadzącymi w suchych warunkach, gdy zbiory przebiegają sprawnie lub gdy konieczne jest kruszenie redlin. Obejmuje on tzw. hydrauliczny zawór trzeciej funkcji oraz elektrohydrauliczną kontrolę przeciwciśnienia.
Jeśli warunki nie pozwalają na wywieranie nacisku na redliny, szpule prowadzące można złożyć i cofnąć. Nadal one będą zapewniały, że ziemniaki nie wypadną z maszyny na boki.

Kilka dodatkowych faktów:

  • Gdy nie używa się szpul prowadzących, kontrola głębokości kopania przeprowadzana jest przez ciągły pomiar pozycji sond, które hydraulicznie sterują kołami regulacji głębokości. Lewa sonda steruje lewym kołem, prawa sonda - prawym.
  • Mają tutaj też zastosowanie te same duże kroje tarczowe (o średnicy 900 mm), co w zespole kopaczki ACC w kombajnie Puma, a ich napęd jest zależny od prędkości jazdy.
  • Aby można było wybrać opcję " ACC digging unit” [„Zespół kopaczki ACC"], należy też wybrać „Zestaw przygotowawczy hydraulicznego zespołu kopaczki” („The hydraulic digging unit preparation kit”).

 
Uwaga: Ze względu na wymiary zespołu kopaczki ACC, można go zainstalować na kombajnie Lynx tylko przy rozstawie rzędów 75 cm i jeśli koła i sondy są zamontowane do wykopu bocznego.